Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Κλινικών Εκπαιδευτών
σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη του 1ου Κύκλου Επιμόρφωσης των Κλινικών Εκπαιδευτών σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση Νοσηλευτών Κλινικών Εκπαιδευτών ικανών να εντοπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να διαμορφώνουν μαζί τους μια σειρά από προγράμματα  και ενέργειες, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Author avatar
René Descartes College