Project Management

Για επαγγελματίες του χώρου της υγείας

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο

Το πρώτο σεμινάριο ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο της Yγείας, από τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό René Descartes.

-> Μάθετε πως να διαχειρίζεστε επιτυχώς τα πιο πολύπλοκα project.

-> Αποκτήστε τα εργαλεία και τις γνώσεις για την άμεση εφαρμογή της επιτυχούς Διαχείρισης Έργου.

-> Ξεχωρίστε αμέσως με τις γνώσεις σας και ανελιχθείτε στον χώρο της υγείας

Στόχος

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να δείξει στους συμμετέχοντες πως να :

  • Κάνουν σωστό Σχεδιασμό έργου,
  • Εγγυηθούν την ορθή Εκτέλεση και τον Έλεγχο του έργου,
  • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία,
  • Ελέγχουν αποτελεσματικά μέσα από την Διαχείριση Ρίσκου.
Γνώσεις και οφέλη

Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα εξής:

  1. Τι είναι ένα έργο, η διαχείριση του και γιατί είναι απαραίτητη
  2. Ιστορική αναδρομή της διαχείρισης έργου
  3. Εταιρική επιρροή στη διαχείριση έργου – κατηγορίες οργανισμών
  4. Τι είναι PMO και πως βοηθά στην ορθή διαχείριση έργου
  5. Τι είναι portfolio, programme και ποια η σχέση τους με τη διαχείριση έργου
  6. Για ποιους λόγους αποτυγχάνουν τα έργα
  7. Ποιοι είναι οι ρόλοι σε ένα έργο
  8. Διαχείριση των stakeholders
  9. Κύκλος ζωής ενός έργου – Φάσεις
  10. Εκκίνηση, Σχεδιασμός, Εκτέλεση, Έλεγχος, Κλείσιμο
  11. Τι είναι Work Breakdown Structure και πως δημιουργείται
  12. Πώς υπολογίζουμε το χρόνο κατά το σχεδιασμό του έργου
  13. Task Dependencies
  14. Τι είναι και πώς σχεδιάζεται ένα Network Diagram
  15. Πώς χρησιμοποιείται η Critical Path Analysis
  16. Τι είναι και πως δημιουργείται το GANTT Chart
  17. Τι είναι Configuration Management
  18. Διαχείριση Ρίσκου
Σχεδιασμένο για τον χώρο της υγείας

Ειδικότερα για το χώρο της Υγείας θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

  1. Παραδείγματα από το χώρο της Υγείας
  2. Ο ρόλος του γιατρού και της νοσηλευτικής υπηρεσίας
  3. Η συνεχής ανάγκη για μείωση του κόστους και αύξηση της ποιότητας
  4. Ο ασθενής ως κύριος stakeholder
  5. Η δυσκολία στον υπολογισμό εσόδων, και στη διαμόρφωση του business case
  6. Ο ρόλος του κράτους και της Εθνικής Στρατηγικής στο χώρο της Υγείας στην επιλογή και αξιολόγηση έργων
Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όσους εμπλέκονται ή θέλουν να μάθουν για την επιτυχή διαχείριση έργων (Project Management).
Οποιοσδήποτε κατέχει μια θέση ευθύνης σε νοσοκομείο, κλινική, ιατρείο, φαρμακείο, φαρμακευτική ή άλλη επιχείρηση, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Ενδεικτικά:

  • Διευθυντές νοσοκομείων και κλινικών
  • Στελέχη διοίκησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • Ιατρούς με ιδιωτικά ιατρεία
  • Φαρμακοποιούς – Στελέχη φαρμακευτικών – Στελέχη εταιρειών – Διαχειριστές Έργων
  • Υπεύθυνοι ομάδων
  • Νέοι επαγγελματίες
Προαπαιτούμενα

Σχετική γνώση την Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικές σημειώσεις, καθώς και βιβλιογραφία σε σχέση με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο αποτελείται από οκτώ (8) δίωρες ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως:

1. Εισαγωγή στο Project Management

Τι ορίζεται ως Έργο και τι ως Διαχείριση Έργου. Διαδικασίες έναντι Έργων. Ιστορική αναδρομή στο Project Management.
Για ποιους λόγους πολλά Έργα αποτυγχάνουν  – Σημασία της Διαχείρισης Έργων.

2. Δομές και ρόλοι

Portfolios, Προγράμματα, και Έργα. Ομάδες Έργων, Ρόλοι. Project Management Offices.
Εταιρικές Δομές και συσχετισμός Εταιρικής Στρατηγικής με τη Διαχείριση Έργων.

3. Εκκίνηση

Κύκλος Ζωής ενός Έργου. Προαπαιτούμενα για την Έγκριση Έναρξης. Ανάλυση Εμπλεκομένων. Εύρος Έργου.

4. Σχεδιασμός

Ανάλυση Έργου. Προδιαγραφές Έργου. Υπολογισμός Χρόνου. Gantt Charts.
Work Breakdown Structures, Critical Path Analysis, Εκτίμηση Κόστους.

5. Εκτέλεση

Ηγεσία στη Διαχείριση Έργου. Ανάπτυξη Ομάδας Έργου. Εφοδιαστική Αλυσίδα – σχέσεις με Προμηθευτές. Λήψη Αποφάσεων. Διάχυση Πληροφορίας. Διαχείριση Αλλαγής.

6. Έλεγχος

Έλεγχος του Εύρους, του Κόστους, του Χρόνου, της Ποιότητας. Αναφορές.

7. Διαχείριση κινδύνου (Risk)

Εντοπισμός κινδύνων, αξιολόγηση και ανάλυσή τους. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

8. Οργανισμοί και πιστοποιήσεις

PMI (Project Management Institute), PRINCE2 (Projects In Controlled Environments),
IPMA (International Project Management Association).

Εισηγητής

O Απόστολος Οικονόμου είναι πιστοποιημένος project manager κατά PRINCE2 ενώ είναι μέλος τόσο του διεθνούς όσο και του Ελληνικού Project Management Institute (PMI).

Εργάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια ως Project Manager σε τρεις διαφορετικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης σε δύο Κλάδους. Έχει διευθύνει έργα με συμμετοχές τόσο Ελληνικών όσο και ξένων εταιρειών και φορέων.

Επί του παρόντος εργάζεται ως Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισμού Projects για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Επιστήμη Υπολογιστών (Imperial College London) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Project Management
Για επαγγελματίες του χώρου της υγείας

Διάρκεια
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο

Το πρώτο σεμινάριο ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο της Yγείας, από τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό René Descartes.

-> Μάθετε πως να διαχειρίζεστε επιτυχώς τα πιο πολύπλοκα project.

-> Αποκτήστε τα εργαλεία και τις γνώσεις για την άμεση εφαρμογή της επιτυχούς Διαχείρισης Έργου.

-> Ξεχωρίστε αμέσως με τις γνώσεις σας και ανελιχθείτε στον χώρο της υγείας

Στόχος

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να δείξει στους συμμετέχοντες πως να :

 • Κάνουν σωστό Σχεδιασμό έργου,
 • Εγγυηθούν την ορθή Εκτέλεση και τον Έλεγχο του έργου,
 • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία,
 • Ελέγχουν αποτελεσματικά μέσα από την Διαχείριση Ρίσκου.
Γνώσεις και οφέλη

Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα εξής:

 1. Τι είναι ένα έργο, η διαχείριση του και γιατί είναι απαραίτητη
 2. Ιστορική αναδρομή της διαχείρισης έργου
 3. Εταιρική επιρροή στη διαχείριση έργου – κατηγορίες οργανισμών
 4. Τι είναι PMO και πως βοηθά στην ορθή διαχείριση έργου
 5. Τι είναι portfolio, programme και ποια η σχέση τους με τη διαχείριση έργου
 6. Για ποιους λόγους αποτυγχάνουν τα έργα
 7. Ποιοι είναι οι ρόλοι σε ένα έργο
 8. Διαχείριση των stakeholders
 9. Κύκλος ζωής ενός έργου – Φάσεις
 10. Εκκίνηση, Σχεδιασμός, Εκτέλεση, Έλεγχος, Κλείσιμο
 11. Τι είναι Work Breakdown Structure και πως δημιουργείται
 12. Πώς υπολογίζουμε το χρόνο κατά το σχεδιασμό του έργου
 13. Task Dependencies
 14. Τι είναι και πώς σχεδιάζεται ένα Network Diagram
 15. Πώς χρησιμοποιείται η Critical Path Analysis
 16. Τι είναι και πως δημιουργείται το GANTT Chart
 17. Τι είναι Configuration Management
 18. Διαχείριση Ρίσκου
Σχεδιασμένο για τον χώρο της υγείας

Ειδικότερα για το χώρο της Υγείας θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

 1. Παραδείγματα από το χώρο της Υγείας
 2. Ο ρόλος του γιατρού και της νοσηλευτικής υπηρεσίας
 3. Η συνεχής ανάγκη για μείωση του κόστους και αύξηση της ποιότητας
 4. Ο ασθενής ως κύριος stakeholder
 5. Η δυσκολία στον υπολογισμό εσόδων, και στη διαμόρφωση του business case
 6. Ο ρόλος του κράτους και της Εθνικής Στρατηγικής στο χώρο της Υγείας στην επιλογή και αξιολόγηση έργων
Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όσους εμπλέκονται ή θέλουν να μάθουν για την επιτυχή διαχείριση έργων (Project Management).
Οποιοσδήποτε κατέχει μια θέση ευθύνης σε νοσοκομείο, κλινική, ιατρείο, φαρμακείο, φαρμακευτική ή άλλη επιχείρηση, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Ενδεικτικά:

 • Διευθυντές νοσοκομείων και κλινικών
 • Στελέχη διοίκησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Ιατρούς με ιδιωτικά ιατρεία
 • Φαρμακοποιούς – Στελέχη φαρμακευτικών – Στελέχη εταιρειών – Διαχειριστές Έργων
 • Υπεύθυνοι ομάδων
 • Νέοι επαγγελματίες
Προαπαιτούμενα

Σχετική γνώση την Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικές σημειώσεις, καθώς και βιβλιογραφία σε σχέση με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο αποτελείται από οκτώ (8) δίωρες ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως:

1. Εισαγωγή στο Project Management

Τι ορίζεται ως Έργο και τι ως Διαχείριση Έργου. Διαδικασίες έναντι Έργων. Ιστορική αναδρομή στο Project Management.
Για ποιους λόγους πολλά Έργα αποτυγχάνουν  – Σημασία της Διαχείρισης Έργων.

2. Δομές και ρόλοι

Portfolios, Προγράμματα, και Έργα. Ομάδες Έργων, Ρόλοι. Project Management Offices.
Εταιρικές Δομές και συσχετισμός Εταιρικής Στρατηγικής με τη Διαχείριση Έργων.

3. Εκκίνηση

Κύκλος Ζωής ενός Έργου. Προαπαιτούμενα για την Έγκριση Έναρξης. Ανάλυση Εμπλεκομένων. Εύρος Έργου.

4. Σχεδιασμός

Ανάλυση Έργου. Προδιαγραφές Έργου. Υπολογισμός Χρόνου. Gantt Charts.
Work Breakdown Structures, Critical Path Analysis, Εκτίμηση Κόστους.

5. Εκτέλεση

Ηγεσία στη Διαχείριση Έργου. Ανάπτυξη Ομάδας Έργου. Εφοδιαστική Αλυσίδα – σχέσεις με Προμηθευτές. Λήψη Αποφάσεων. Διάχυση Πληροφορίας. Διαχείριση Αλλαγής.

6. Έλεγχος

Έλεγχος του Εύρους, του Κόστους, του Χρόνου, της Ποιότητας. Αναφορές.

7. Διαχείριση κινδύνου (Risk)

Εντοπισμός κινδύνων, αξιολόγηση και ανάλυσή τους. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

8. Οργανισμοί και πιστοποιήσεις

PMI (Project Management Institute), PRINCE2 (Projects In Controlled Environments),
IPMA (International Project Management Association).

Εισηγητής

Απόστολος Οικονόμου είναι πιστοποιημένος project manager κατά PRINCE2 ενώ είναι μέλος τόσο του διεθνούς όσο και του Ελληνικού Project Management Institute (PMI).

Εργάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια ως Project Manager σε τρεις διαφορετικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης σε δύο Κλάδους. Έχει διευθύνει έργα με συμμετοχές τόσο Ελληνικών όσο και ξένων εταιρειών και φορέων.

Επί του παρόντος εργάζεται ως Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισμού Projects για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Επιστήμη Υπολογιστών (Imperial College London) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821

Don’t be shy

Let’s Talk