Νέα
«Παρουσία του Κολλεγίου René Descartes στην Attica Green Expo»

Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024, ο Πρόεδρος του Κολλεγίου René Descartes Δρ. Κυριάκος Κενεβέζος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Η Επιμόρφωση Στελεχών σε Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα ως Μεθοδολογία Αποτελεσματικής Διοίκησης» στην Attica Green Expo.

H ομιλία έγινε στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη ΟΤΑ με θέμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Δια Βίου Μάθηση σε Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα» που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων της τοπικής αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» σε συνεργασία με τη Forum Consulting.

Author avatar
René Descartes College