Παρουσίαση Master Καινοτομία & Δημόσια Διοίκηση
Με την εγγύηση του γαλλικού κρατικού Πανεπιστημίου CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

Διάρκεια
2 ώρες (18.00 – 20.00)

Ημερομηνία
17.07.2024

Παρακολούθηση
Online & Φυσική Παρουσία

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Δήλωση συμμετοχής

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κατάρτισης στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Ένα από τα ορόσημα από τη δεκαετία του 1980 ήταν η εισαγωγή μεθόδων ιδιωτικής διαχείρισης σε δημόσιους οργανισμούς γνωστές ως «νέα δημόσια διαχείριση» (NPM). Σήμερα, η αναζήτηση της καινοτομίας, πηγής δημόσιας απόδοσης, είναι παρούσα στις διάφορες δημόσιες διαστάσεις (δημόσιοι φορείς, δημόσιες πολιτικές κ.λπ.).

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση» είναι προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας N.5727/02-03-2023 για την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση.

Απευθύνεται σε στελέχη και δημόσιους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές στους δημόσιους οργανισμούς, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους στις τεχνολογικές και επιχειρηματικές καινοτομίες.

Author avatar
archonta