Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ

Σύγχρονες πρακτικές Management για εργαζόμενους

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
3 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως

Το σεμινάριο

Το νέο σεμινάριο από το Κολλέγιο René Descartes απευθύνεται σε νέα και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την διαφορά και την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και πως αυτή αποκτά σήμερα καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές και εν γένει στις ανθρώπινες σχέσεις.

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

Να αναπτύξουν την νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στους χώρους εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη,

Να μεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές σε εργαζόμενους όλων των επιπέδων,

Να εστιάσουν στις κατάλληλες συμπεριφορές των εργαζομένων,

Να βελτιώσουν τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την θέση τους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

– Υφιστάμενοι: να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
– Προϊστάμενοι: να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.
– Εξυπηρέτηση πελατείας: να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς προς τους πελάτες τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής πέντε (5) θεματολογίες:

1. Διαφορά Intellectual Intelligence (Ι.Q.) από Emotional Intelligence (E.Q.)

• Τι σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
• Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
• Tι είναι το E.Q. (Emotional Intelligence);
• Ποιος είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης (I.Q Intellectual Intelligence);
• Ποια είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης;
• Ποια είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
• Test διάγνωσης

2. Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Ενα νέο μοντέλο μάθησης
• Πέρα από την κατάρτιση & την εξειδίκευση η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
• Τι προτιμούν οι εργοδότες; Περισσότερο I.Q. ή E.Q. ;
• Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
• Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά;
• Τι είναι πιο χρήσιμο για τον εργαζόμενο σήμερα; Το I.Q. ή το E.Q. ;
• Τεστ ευφυίας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
• Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
• Η σημασία της επιλογής και η καταλληλότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα του εργαζόμενου
• Η σημασία για ένα οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων<

3. Η πρακτική σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται & πώς;
• Η σημασία του Ολικού Μυαλού
• Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών & γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q.
• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q.
• Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
• Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
• Τι είναι η συναισθηματική ικανότητα;
• Ταυτίζονται Συναισθηματική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
• Proactive ή reactive χαρακτήρες;
• Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
• Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
• Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής

4. Σε ποιες επαγγελματικές λειτουργίες δίνει πλεονέκτημα η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

• Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
• Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς
• Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης
• Γιατί είναι κρίσιμη λειτουργία για τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους του και τους τυχόν πελάτες του;
• Τι ρόλο παίζει η Συναισθηματική Νοημοσύνη του προϊσταμένου και πως αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση των υφισταμένων του;
• Ποιότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
• Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γενικότερες λειτουργίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

5. Cases

Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
(3 απογεύματα)

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως 

Το σεμινάριο

Το νέο σεμινάριο από το Κολλέγιο René Descartes απευθύνεται σε νέα και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την διαφορά και την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και πως αυτή αποκτά σήμερα καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές και εν γένει στις ανθρώπινες σχέσεις.

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

Να αναπτύξουν την νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στους χώρους εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη,

Να μεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές σε εργαζόμενους όλων των επιπέδων,

Να εστιάσουν στις κατάλληλες συμπεριφορές των εργαζομένων,

Να βελτιώσουν τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την θέση τους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

– Υφιστάμενοι: να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
– Προϊστάμενοι: να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.
– Εξυπηρέτηση πελατείας: να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς προς τους πελάτες τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής πέντε (5) θεματολογίες:

1. Διαφορά Intellectual Intelligence (Ι.Q.) από Emotional Intelligence (E.Q.)

• Τι σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
• Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
• Tι είναι το E.Q. (Emotional Intelligence);
• Ποιος είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης (I.Q Intellectual Intelligence);
• Ποια είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης;
• Ποια είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
• Test διάγνωσης

2. Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Ενα νέο μοντέλο μάθησης
• Πέρα από την κατάρτιση & την εξειδίκευση η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
• Τι προτιμούν οι εργοδότες; Περισσότερο I.Q. ή E.Q. ;
• Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
• Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά;
• Τι είναι πιο χρήσιμο για τον εργαζόμενο σήμερα; Το I.Q. ή το E.Q. ;
• Τεστ ευφυίας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
• Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
• Η σημασία της επιλογής και η καταλληλότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα του εργαζόμενου
• Η σημασία για ένα οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων<

3. Η πρακτική σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται & πώς;
• Η σημασία του Ολικού Μυαλού
• Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών & γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q.
• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q.
• Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
• Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
• Τι είναι η συναισθηματική ικανότητα;
• Ταυτίζονται Συναισθηματική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
• Proactive ή reactive χαρακτήρες;
• Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
• Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
• Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής

4. Σε ποιες επαγγελματικές λειτουργίες δίνει πλεονέκτημα η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

• Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
• Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς
• Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης
• Γιατί είναι κρίσιμη λειτουργία για τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους του και τους τυχόν πελάτες του;
• Τι ρόλο παίζει η Συναισθηματική Νοημοσύνη του προϊσταμένου και πως αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση των υφισταμένων του;
• Ποιότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
• Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γενικότερες λειτουργίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

5. Cases
Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821